16 March 2009

Metal Gear Online

Details of MGO; online game verkregen bij MGS4.

Mijn favoriete game is de saga van Metal Gear Solid, geproduceerd onder de japanner Hideo Kojima. Deze reeks, welke ik al ruim 10 jaar fan van ben, deelt het verhaal van een soldaat. De eenmansleger, een patrioot die vecht voor zijn eigen doel. Een groot complex verhaal met veel verschillende personages. In dit artikel ga ik in op de online versie van de laatst uitgekomen game: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

Metal Gear Online is een spel dat bij MGS4 meegegeven wordt in de Blu-Ray schijf. Je speelt via het PlayStation Netwerk tegen andere Europeanen om de winst van het vuurgevecht. Je maakt je eigen character aan, zijn/haar eigen codenaam, zijn/haar eigen specialiteiten en uitspraken. Gebaseerd hoe je online speelt, wordt je een level toegewezen en soms ook nog een titel.


Zo is mijn primaire landmacht een man met de codenaam 'Golden Eagle', zijn specialiteit ligt in het leggen van valkuilen, heeft lvl 12 toegewezen en draagt de titel van 'Water bear' welke staat voor een hoge overlevingspercentage. Mijn nieuwe secondaire character is een vrouw met de codenaam 'Silver Falcon', haar specialiteit is het uitschakelen van de vijand middels ondodelijke wapens (verdoving), haar lvl is 10 en draagt de titel 'Night Owl' voor het veelvoudig dragen van een nightvision-bril.

In het spel kan je je verder bij een groep soldaten voegen en samen participeren aan overlevingsgevechten een toernooien. Voor extra punten die je vrijspeelt bij winst kan je extras kopen. Eens in de zoveel maanden komt er een nieuwe uitbreiding, waarbij meer wapens, gebieden, kledingstukken en speciale characters (van het MGS spel) beschikbaar worden.

- - - - - - - - - -

My favourite game is the saga of Metal Gear Solid, produced by the japanese Hideo Kojima. These series, which i'm a ten year fan, shares the story of a soldier. A one-man-army, a patriot fighting for his own cause. It's a big complex story that involves a wave of different characters. In this article i'll tell you about the online version that came with the latest game: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

Metal Gear Online is a game included in the Blu-Ray disc of MGS4. Playin' on the PlayStation Network against other Europeans for victory in battle. You can create your own character, give him/her an own code name, own specialties and voice. Based on how well you play online, you'll be awarded a level and sometimes a title too.

My primary character is a man codenamed 'Golden Eagle', his specialty is layin' traps, has level 12 and wears the title of 'Water bear' because of his high survival rate. My new secondary character is a woman codenamed 'Silver Falcon', her specialty is silencin' the enemy by stun weapons, she has level 10 in combat and awarded the title of 'Night Owl' for wearing a lot of night vision goggles.

You can join a group of mercenaries in the game and play together in survival matches and tournaments. The reward points you get from playin' well online can be used to buy extra accesoires for your character. Once in a while there's a new expansion available; these contain new weapons, maps, accesories and special to play characters (from the MGS game).

Comments

No comments posted yet. Post a comment

Other recent articles

Snow and ice fun!

My wife and dog see snow for the first time, having a lot of fun during our first real this winter together

Our very own house

We bought our first house in the Netherlands.

What I miss about Indonesia

I left Indonesia over a year ago and think back about what I have been missing so far.

Archive