3 April 2009

A legal matter

Een onterechte aanhouding leidt tot een spannende avond.

Afgelopen nacht was nogal hectisch verlopen, meer dan eigenlijk gepland was. Zoals al vaker gebeurd? was ik de gehele avond (vrijwel nuchter) aanwezig in de mooie kroeg van mijn studentenvereniging Roderick. Aan het einde van de avond sloot ik de tent af en ging vervolgens met een medestudent een broodje eten in de TipTop aan de Korenmarkt.

4.00u Vervolgens gingen we samen richting mijn huis lopen verderop in het centrum waarop ik iemand betrap op het knoeien met de bus van de Koninklijke Marechaussee. Er werd op dat moment een schroefje losgedraait en een boutje losgetrokken van het zwaailicht.

Dit kan je gewoon niet maken, vind ik. Er is wat van gezegd en ik heb de vrijheid genomen om netjes de bout en schroefje terug te draaien aan het voertuig.

Juist op dat moment stormen er een viertal officieren van de KMAR op mij af. Ik wacht rustig af totdat ik de kans krijg om te zeggen wat er gaande is. Er wordt naar mijn legitimatie gevraagd, wat ik als brave burger uiteraard altijd meeneem, en ik overhandig deze aan de agent. Vervolgens schrok ik me wezenloos toen deze direct tegen me zei: "U bent bij deze gearresteerd wegens poging tot diefstal". Ik werd in de handboeien geslagen in een busje afgevoerd naar het lokale politiebureau.

4.15u Eenmaal daar aanwezig wordt je als verdachte gefouilleerd en moet je alles inleveren: sleutels, mobiele telefoon, portemonnee, pennen, riem etc.? Nogmaals werd er naar mijn naam gevraagd, waarop ik duidelijk antwoordde: Corba. 'En de naam van je vader is..?", was kort daarop de vraag aan mij. Na hierop antwoord te hebben gegeven zei de officier: "dat vreesden we al." Het is namelijk zo dat mijn vader een collega is van de KMAR agenten.

Mijn m€aat en ik werden opgesloten in cel negen en cel vijf, waar we ongeveer een uur hebben doorgebracht. Althans, dat denk ik, want je horloge moest je ook inleveren en in een kleine betonnen ruimte ga je je stierlijk vervelen. De tijd gaat dan ook langzaam. Terwijl ik zit op de betonnen bed (of verhoging) spoken er allerlei gedachten door me heen. "Hoe kan ik nu opgepakt worden voor het doen van een goede daad?", "Hoelang zit ik hier nu vast?" en "Krijg ik nu een strafblad?".


5.00u Ik krijg, na ongeveer een half uur, een bezoekje in mijn hok van twee agenten. Ze vragen nu pas wat ik heb gedaan, waarop ik eerlijk antwoord te hebben ingegrepen op een misdrijf. Ze geven aan dat mijn maat hetzelfde bevestigde, maar dat ze nog even naar de videobewakingsmateriaal moeten kijken ter bevestiging. Ongeveer twintig minuten later werd de deur voor me geopend en we werden vrijgelaten met een excuses.

Ik ben erg tevreden dat ik niet onterecht lang werd vastgehouden, zoals je steeds vaker hoort in de media. In het systeem werden we dus ook niet opgeslagen als verdachte, dader of medeplichtige en hoefde ik niet bang te zijn om een strafblad te krijgen. De hele ervaring vergeet je uiteraard niet zo snel en het is de komende dagen het onderwerp van gesprek bij alle studenten.

- - - - - - - - - -

Last night was more chaotic then I would ever expect.? As usual I was the entire evening at the bar of my students' union Roderick. After we we're closin' the bar in the night me and a buddy of mine went the eat a sandwich at the TipTop on the Korenmarkt square.

4:00 AM When we were walkin' towards my house a little furter up ahead, I caught somebody who was messing with a local police van. At the moment he was unscrewing the flashing light at the back of the vehicle.

This is unacceptable, I thought. So I talked to the guy about his bad behaviour and gently put back the bolt and screw the layed on the ground.

Right at that moment four policemen came rushing towards me. I stood still calmly, waitin' to explain this situation. An officer asked to identify myself, which I did usin' my European ID card. After that I was really shocked when the agent said: "you are now arrested for attempted theft". The officers handcuffed me and brought me to the local police station.

4:15 AM At the station I got frisk searched and had to turn in all my belongings like keys, mobile, wallet, pens, belt etcetera. An officer asked again what my name was, which I answered firmly: Corba. "And the name of your father is..?", was asked straight after that. My answer to that lead all the officers to said: "we were afraid so..". The thing is, my father is a colleague of these officers.

My buddy and I were brought to cells nine and five where we spent approximately one hour. Well, that's how long I think it was, because I also had to turn in my watch and time seems to slow down if you spend time in a small concrete cell. While was sittin' on the concrete bed, I was thinkin' about what's going to happen with me.. "How could I've been arrested after doin' a good thing?", "How long am I goin' to be locked up in here?" and "do I get a permanent record now?".

5:00 AM After half an hour I got a visit of twee agents. The asked me literally what I recently did; I answered I tried to intervene a criminal act. The officers told me that my friend said exactly the same thing, so they were startin' to suspect that they arrested us for nothing. First they have to watch a security tape of a nearby camera to confirm this story. Twenty minutes later we were released from our cell blocks with a short apology from the policemen.

I was really exited that I wasn't kept innocently in prison for a long time, like you hear a lot in the Dutch media these days. We weren't stored in the police system as suspect, criminal, or accomplice so we don't have to worry we have a criminal permanent record. The entire experienced was really thrillin' and you don't forget something like that so easily. I guess this'll be a subject in upcoming conversations.

Comments

Robin

2 May 2009 (12:29 hrs)

Nee, ik was politie in burger. ;-) Een grote misverstand tussen de twee organisaties dus..

Chris

28 April 2009 (03:14 hrs)

Hallo Robin! Leuk ervaring heb je da gemaakt, maar wat wil je met al de lampjes? :P Groeten uit Indonesi?, Chris Post a comment

Other recent articles

Snow and ice fun!

My wife and dog see snow for the first time, having a lot of fun during our first real this winter together

Our very own house

We bought our first house in the Netherlands.

What I miss about Indonesia

I left Indonesia over a year ago and think back about what I have been missing so far.

Archive